Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    首页 主 图

KHMC ýaly gysga “Laizhou Kaihui Machinery Co., Ltd.” 30 ýyl töweregi taryhy bar.Ondan ozalky Laizhou Çingji plastik enjamlar zawody 1994-nji ýylda esaslandyryldy. Kompaniýa, plastmassa gaýtadan işleýän enjamdan plastmassa önümlerini öndürýän maşynlara çenli doly önümçilik liniýasy bilen plastik ekstruziýa enjamlaryny we kömekçi enjamlary ösdürmäge we öndürmäge ünsi jemledi.KHMC enjamlaryň, tehnologiýalaryň we goldaw hyzmatlarynyň doly toplumyny hödürleýär.

Senagat bilimleri

Şahadatnama

KHMC zawoddan çykýan her bir maşynyň hünärli we gowy işlemegini üpjün etmek üçin eltmezden ozal berk gözegçilik we synag ulgamyny ornaşdyrýar.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýamyz dürli ýurtlaryň mehaniki önümlere import talaplaryny kanagatlandyrmak üçin zerur şahadatnamalary almak üçin CE şahadatnamasyny goşmak bilen çäklenmeýär.

PE materialynyň üç görnüşi barada esasy bilim (II)
3. LLDPE LLDPE zäherli, tagamsyz ...
PE materialynyň üç görnüşi barada esasy bilim (I)
1. ensokary dykyzlykly polietilen (HDPE) ...
Neýlon materialynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri
Arasynda neýlon molekulýar formulasy bar ...