Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Tekst şar aýlaw enjamy

Gysga düşündiriş:

Top top egriji maşyn, top geçiriji egriji maşyn, ýüň şemaly diýlip hem atlandyrylýar, köp pyçakly, giňiş tygşytlaýjy, ýokary täsirli we işlemek aňsat.6 sany pyçak, 10 sany pyçak we 12 sany pyçak we ýöriteleşdirilen pyçak belgileri bar.

Taýýar önümiň görnüşi: Top görnüşi, rulon görnüşi, haç görnüşi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametrler

6 pyçak

10 pyçak

12 pyçak

Tamamlanan şekil

Top, rulon ýa-da haç şekili

Top agramy

10-200g

Motor güýji

750w

Aýlanma tizligi

1450 r / min

Maşynyň ululygy

2.3 * 0.7 * 1.1M

2.8 * 0.7 * 1.1M

3.3 * 0.7 * 1.1M

Maşyn agramy

390 KW

420KG

450KG

Naprýa .eniýe

380V, 220V ýa-da özleşdirilen

Ulanylýan materiallar

Plastmassa, süýüm, ýüň, pagta, kagyz, jute, sisal kenep, Çenil, Manila, akril we ş.m.

Özbaşdaklaşdyrma

Enjam eplenýän sanlar bilen düzülip bilner.10 we 12 pyçak iň meşhurdyr, 4 sany pyçak, 6 sany pyçak, 20 sany pyçak ýa-da başga ýöriteleşdirilen eplenç mukdary hem bar.

Funksiýa

Threadüplük top ýasaýjy maşyn, Plastmassa, Süýüm, ýüň, pagta, Kagyz Jute Çenil, Manila, Akril we ş.m. ýaly dürli materiallar üçin amatlydyr.

sapak şemaly 1
sapak şemaly 2
sapak şemaly 3
sapak şemaly 4
sapak şemaly 5
sapak şemaly 6

Gurnamak we işlemek

Bu ýüp şemaly işlemek aňsat.Müşderilere ulanyş häsiýetlerini standartlaşdyrmak üçin kompaniýamyz gurnama we iş wideolary we görkezmeler gollanmalarynyň doly toplumyny hödürleýär.Öwrenmek gaty aňsat.Müşderiler dogry önüm öndürmek, wagt tygşytlamak, çykdajylary tygşytlamak we şeýlelik bilen girdeji çäklerini ýokarlandyrmak üçin iň amatly enjamy tapmak üçin synag üçin nusga bermegi makul bilýärler.

Has köp saýlaw

Top egriji maşynlaryň iki görnüşi bar.Garaşsyz dolandyryş ulgamynyň görnüşi üçin, bir pyçak, goşa pyçak, dört pyçak, bäş sany eplenç ýa-da has köp edip bileris.Umumy dolandyryş ulgamynyň görnüşi üçin, adatça 10 ýa-da 12 pyçak edýäris.Şeýle hem, islegleriňize görä ýöriteleşdirilen enjamlary berip bileris.

Haryt wideosy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň