Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Köp funksiýaly plastik ekstruder monofilament öndürýän maşyn

Gysga düşündiriş:

KHMC tarapyndan öndürilen bu monofilament ekstruding enjamy, PP PE PA (gyz, täzelenen ýa-da garyşyk granulalar we PET granulalary we çig mal hökmünde işläp biler.Taýýar filamentiň diametri 0,15 mm-den 5mm.Enjam ýüp we spiral dik dik trimmer çyzygyny ýasamak üçin öwrümli maşyn bilen işläp biler.


 • Material:PP PE PA PET
 • Tamamlanan görnüşi:Tegelek, üçburçluk, ýyldyz, meýdança we ş.m.
 • Ekstruderiň ululygy:65 & 80 & 90 & 110 & 125
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tehniki parametrler

  Görnüşi

  SYT-E65

  SYT-E80

  SYT-E90

  SYT-E110

  SYT-E125

  Buraw diametri (mm)

  65

  80

  90

  110

  125

  Jemi kuwwat (kw)

  90

  100

  130

  150

  170

  Hakyky sarp ediş (kw)

  40

  50

  65

  70

  85

  Önümçilik (kg / sag)

  PP

  30-50

  40-70

  60-90

  100-140

  100-140

  PET

  50-70

  80-90

  100-125

  130-160

  160-200

  Ölçegleri (m)

  L: 20-25, W: 2-3, H: 2-3

  Ussahananyň ululygyna görä dizaýn edilip bilner.

  Jemi agram (t)

  7.5

  8.2

  9.6

  10.8

  12.8

  Funksiýa

  Monofilament ekstruziýa çyzygy, ýüp filamenti, trimmer çyzygy, balykçylyk liniýasy, gurluşykçy çyzygy, ot kesmek çyzygy, howpsuzlyk tor, balyk tor, üzümçilik simleri we ş.m. ýaly dürli görnüşli filamentleri ýasamak üçin giňden ulanylýar.

  a.-monofilament-ekstruding maşyn
  b.-monofilament-maşyn-ýüp
  c.-monofilament-ekstruding-maşyn
  d.-monofilament-maşyn-ýüp
  e.monofilament-maşyn-haýwan-sim üçin
  f.-monofilament-maşyn-trimmer çyzygy

  Haryt wideosy

  Çig materiallar hakda

  Bu enjam PP, PE, PET, PA ýaly dürli materiallar üçin amatly.Häzirki wagtda PET gaýtadan işlenen çişler, giň çeşmesi we çig malyň arzan bahasy (galyndy suw çüýşeleri), şeýle hem güýçli dartyş güýji we taýýar önümleriň garramagy sebäpli köp sebitde müşderiler tarapyndan ulanylýan iň meşhur materialdyr.PP PE çig malyny kem-kemden çalyşýar, ýöne PP PE PA dürli önüm öndürmekde özboluşly artykmaçlyklaryna eýe.Mysal üçin, trimmer çyzyklary üçin PA iň gowy saýlawdyr.Taýýar önümiň talaplaryna, material bahasynyň tapawudyna we ýerli bazaryň aýratyn zerurlyklaryna görä çig mal saýlap bilersiňiz.Teklipleri bermäge örän şat bolarys.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň