Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Iň ösen awtomatiki ýüp top şemaly

Gysga düşündiriş:

Arkan top egriji maşyn dürli filamentleri we ýüplükleri top görnüşine öwürmek üçin ulanylýar.Topyň görnüşi we ululygy sazlanýar.Tutuş proses doly awtomatiki we ýokary tizlikli.KHMC umumy we garaşsyz dolandyryş ulgamy bilen aýratynlykda 2 görnüşli top enjamyny üpjün edýär.


  • Funksiýa:Arkan yza öwürmek
  • Taýýar önümiň görnüşi:Top görnüşi, rulon görnüşi, zeýtun görnüşi, haç görnüşi
  • Önümiň jikme-jigi

    Haryt bellikleri

    Tehniki parametrler

    Görnüşi

    FA-D50

    FA-D200

    FA-D500

    FA-D1000

    FA-D2000

    FA-D5000

    Iň uly ululyk

    170 * 170mm

    170 * 170mm

    170 * 170mm

    170 * 170mm

    300 * 300mm

    500 * 500mm

    Top agramy

    ≦ 50g

    ≦ 200g

    ≦ 500g

    ≦ 1000g

    ≦ 2000g

    ≦ 5000g

    Motor güýji

    540w

    540w

    540w

    540w

    1.1kw

    1.5kw

    Aýlanma tizligi

    1500-4500r / min

    1500-4500r / min

    1500-4500r / min

    1500-4500r / min

    1450r / min

    1450r / min

    Agramy 1pc

    110 kg

    110 kg

    110 kg

    110 kg

    180 kg

    230kg

    Ölçegi 1pc

    800 * 460 * 850mm

    800 * 460 * 850mm

    800 * 460 * 850mm

    800 * 460 * 850mm

    830 * 490 * 1000mm

    850 * 510 * 1000mm

    Ulanylýan materiallar

    Filament, ýüň, kagyz, pagta we ş.m.

    Plastmassa, süýüm, ýüň, pagta, kagyz we ş.m.

    Plastmassa, süýüm, ýüň, pagta, kagyz jut we ş.m.

    Plastmassa, süýüm, ýüň, pagta, kagyz jut we ş.m.

    Plastmassa, ýüň, pagta, kagyz jut, lenta we ş.m.

    Geýim lentasy, süzgüç gaýyş.we ş.m.

    Funksiýa

    Top egriji maşyn tekiz ýüp, kagyz ýüp, neýlon ýüp, jüt ýüp, ýüň ýüplük, pagta ýüplük, mata zolak we ş.m. bilen top öndürmek üçin amatlydyr.

    a-arkan-top maşyn
    b.-jute-top ýasaýjy maşyn
    pagta-top öndürýän maşyn
    d. kagyz-top ýasaýjy maşyn
    e.-ýüň-top ýasaýjy maşyn
    f.-top ýasaýjy maşyn
    g.-beýleki top ýasaýjy maşyn

    Haryt wideosy

    Gurnamak we işlemek

    Enjamlary işletmek aňsat we bir işçi bir wagtyň özünde 4-8 stansiýa işledip biler.Müşderilere ulanyş häsiýetlerini standartlaşdyrmak üçin kompaniýamyz gurnama we iş wideolary we görkezmeler gollanmalarynyň doly toplumyny hödürleýär.Öwrenmek gaty aňsat.Müşderiler dogry önüm öndürmek, wagt tygşytlamak, çykdajylary tygşytlamak we şeýlelik bilen girdeji çäklerini ýokarlandyrmak üçin iň amatly enjamy tapmak üçin synag üçin nusga bermegi makul bilýärler.

    Has köp saýlaw

    Garaşsyz dolandyryş ulgamynyň görnüşi üçin, bir pyçak, goşa pyçak, dört pyçak, bäş sany eplenç ýa-da has köp edip bileris.Umumy dolandyryş ulgamynyň görnüşi üçin, adatça 10 ýa-da 12 pyçak edýäris.Şeýle hem, islegleriňize görä ýöriteleşdirilen enjamlary berip bileris.

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň