Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Qualityokary hilli plastik gaýyş öndürýän maşyn PP PET gaýyş önümçilik liniýasy

Gysga düşündiriş:

Bu enjam, PP ýa-da PET bilen işleýän professional plastmassa gaýyş ýasaýjy maşyn, palletirlenen ýa-da birleşdirilen ýüküň islendik görnüşini üpjün etmek üçin iň oňat gaýyş materiallarydyr.Nagyş we çap maşynlary nagyş we logotip bilen gaýyş ýasamak üçin elýeterlidir.


 • Material:PP PET
 • Funksiýa:Gaplamak
 • Ekstruderiň ululygy:65 & 80 & 90
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tehniki parametrler

  Görnüşi

  TSJ-P

  TSJ-T

  STJ-ABA

  Buraw diametri (mm)

  Ф65 / 80/90

  Ф80 / 90

  Ф40 + 80/90

  Taýýar önümler

  PP gaýyş

  PET gaýyş

  Dokalan gaýyş

  Çykyş (tonna / gün)

  1-3T

  2.5-4.5T

  2-4T

  Gurnama ölçegi (m)

  L: 15-25, W: 2-4, H: 2-3

  Jemi agram (t)

  6.2

  8.9

  9.6

  Funksiýa

  Enjamymyzdan ýasalan gaýyşlar el bilen gaplamak we awtomatiki gaplamak üçin amatly.Gaýyşlar kartonlary, agaç guty, kerpiç we ş.m. goramak üçin giňden ulanylýar, PET gaplaýyş lentasynyň we PP gaplamasynyň amaly ssenarileri başga.PET gaplaýyş guşaklary, adatça, haly, agaç, agaç gutular, paletler we ş.m. ýaly uly göwrümli we agyr harytlary birikdirmek üçin ulanylýar, PP gaplaýyş kemerleri, adatça, durmuş enjamlaryny, mebelleri, logistika gaplaýyş kartonlaryny baglamak we düzeltmek üçin ulanylýar, we ş.m.

  a.-haýwan-gaýyş ýasaýjy maşyn
  b.-pet-gaýyş-setir
  c.-öý haýwanlary-gaýyş ýasamak enjamlary
  d-pp-gaýyş
  e.-pp-gaýyş-ekstruziýa-setir
  f.-pp-gaýyş ýasaýjy maşyn

  Üstünlikleri

  Enjamymyz arzan materiallary ulanmak we zähmet çykdajylaryny tygşytlamak bilen müşderilere çykdajylary azaltmaga kömek edýär.Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen gaýyş öndürýän maşyn, täze materiallar, täzelenen granulalar, täzelenen çişler we çig malyň bahasyny arzanlatmak üçin kalsiý karbonat tozynyň belli bir bölegini goşýan mikser üçin amatlydyr.Önümçilik liniýasy işlemek üçin aňsat, ähli önümçilik liniýasy diňe bir operator, zähmet çykdajylaryny tygşytlaýar.Önümçilik formulalary mugt berilýär we işlemek üçin tehniki gollanma bar.

  Has köp saýlaw

  Şereketimizde iki reňkli gaplaýyş kemerini öndürip bilýän goşa ekstruziýa enjamlary we üç sany ekstruziýa enjamlary bar.Önümleri senetçilik önümçiliginde we ýörite gaplama pudaklarynda ulanylýar.Coreadro egirme prosesi bilen üç reňkli ekstruder tarapyndan öndürilen guşaklary gaplamak çig malyň bahasyny netijeli azaldyp biler.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň