Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Effokary öndürijilikli PP Baler ekiz akymly öwrüm

Gysga düşündiriş:

Akýan öwrümli maşyn, ýüpi egirýän we egriji maşyn.Bu öwrümli we egrem-bugram birleşme bolup, egrilen ýüpi bir ädimde satmaga taýyn gaba öwürýär.Adatça, dartyş güýjüni ýokarlandyrmak we bölmek arkaly bölünen filmiň garşylygyny geýmek üçin pp ekiz ekstruding enjamy bilen bilelikde ulanylýan PP baler ekiz önümçilik liniýasynyň bir bölegi hökmünde ulanylýar.


 • Funksiýa:Yarüplükleri egirmek üçin
 • Yarüplükleri egirmek üçin ýüpüň ululygy:2-6mm
 • 2-6mm ugry:s ýa-da z
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tehniki parametrler

  Görnüşi

  TS / B200

  TS / B250

  TS / C300

  TS / C350

  Gezelenç rolik

  200mm

  250mm

  300mm

  350mm

  Işleýiş tizligi

  1450r / min

  1450r / min

  1450r / min

  1450r / min

  Arkanyň diametri

  2-5mm

  2-5mm

  5-20mm

  10-30mm

  Agramy garmaly

  5kg, 9kg

  5kg, 12kg

  10kg, 20kg,

  20kg, 30kg,

  Motor

  1.5kw

  1.5kw

  1.5kw / 3kw

  1.5kw / 3kw

  Dolandyryjy

  Agram ýa-da hasaplaýjy

  Maşynyň ululygy

  1100 * 1700 * 1250mm

  1100 * 1700 * 1250mm

  3080 × 1300 × 1500mm

  3380 × 1500 × 1600mm

  Funksiýa

  Bu enjam öri meýdanlarynda sypal ýüpleri öndürmek we gaýtadan işlemek üçin ussatlyk bilen ulanylýar.Ot-iým ýüplügi öndürmekden başga-da, pagta ýüpüni bükmek, ýüp doldurmak, pp doldurgyç ýüpi, aýna süýümli ýüp, uglerod süýümi ýüp we ş.m. ulanylyp bilner.

  a.-akym-öwrümli maşyn
  b.-öwrümli we egriji maşyn
  c.-akym-öwrüm-maşyn
  d.-twister-and-winder
  f.-akym-öwrüm enjamlary

  Haryt wideosy

  Programma ssenariisi

  Demirgazyk-günbatar Hytaýda, Merkezi Aziýada we gündogar Europeewropada daňylýan ýüplere uly isleg we sarp edilýär.Bu ýerlerde giň otluklar we maldarçylyk ösen.

  Has köp saýlaw

  Gelýän öwrümli maşyn, 5 kg, 9kg, 10kg, 12kg-da egrelip, egrelip, arkan bobinleri ýasamak üçin ulanylyp bilner.Taýýar ýüpüň diametri 30 mm çenli bolup biler.Müşderileriň islegine görä ýöriteleşdirilen maşyn ýasap bileris.Müşderiler dogry önüm öndürmek, wagt tygşytlamak, çykdajylary tygşytlamak we şeýlelik bilen girdeji çäklerini ýokarlandyrmak üçin iň amatly enjamy tapmak üçin synag üçin nusga bermegi makul bilýärler.Has giňişleýin maglumat we hünärli maslahatlar almak üçin biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň