Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

PET çüýşeleri öndürmek üçin plastik çüýşäni döwýän gaýtadan işleýän maşyn

Gysga düşündiriş:

PET çüýşäni gaýtadan işlemek liniýasy galyndy çüýşelerini (suw çüýşesi, koks çüýşeleri we ş.m.) etiketkany herekete getirmek, ezmek, ýuwmak we guratmak arkaly galyndylara / galyndylara öwürmek üçin giňden ulanylýar.Taýýar flaklar esasan süýüm öndürmek we beýleki PET önümleri üçin ulanylýar.


 • Material:PET çüýşeleri
 • Taýýar önüm:PET bölekleri / döwükleri
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tehniki parametrler

  \

  Konweýer

  Belligi aýyryjy

  Konweýer

  Buraw iýmitlendiriji

  Crusher

  Kuwwat

  1.5kw

  15kw

  1.5kw

  4kw

  22kw

  Ölçegi

  4m * 0.7m

  4m * Φ0.63m

  4m * 0.7m

  4m * 0,5m

  # 612

  \

  Buraw ýükleýji

  Sürtülme ýuwujy

  1-nji ýüzýän ýuwujy

  2-nji ýüzýän ýuwujy

  Suw çykaryjy

  Kuwwat

  2.2kw-6

  7.5kw

  2.2-4kw

  2.2-4kw

  15kw

  Ölçegi

  3m * Φ0.219m

  3m * Φ0.377m

  4m * 1m

  4m * 1m

  2,5m * Φ0.56m

  Funksiýa

  Haýwanlaryň çüýşesini gaýtadan işleýän maşyn, etiketkany herekete getirmek - ezmek, ýuwmak we guratmak bilen öý haýwanlaryny öndürip biler.Bu aralykda, suw çüýşesi PET-den, gapagy PE-den ýasalanlygy sebäpli, gapak çişleri hem önümçilik liniýasynyň önümi hökmünde ýokary hilli gaýtadan işlenen çig maldyr.PE önümlerini öndürmek üçin gönüden-göni PE granulalaryna garylyp ýa-da önümiň hilini we goşmaça bahasyny ýokarlandyrmak üçin granulalarda gaýtadan işlenip bilner.

  a.-Plastiki-çüýşe-gaýtadan işleýän maşyn
  b.-Plastiki-çüýşe-gaýtadan işleýän maşyn
  c.-Plastiki-çüýşe-gaýtadan işleýän maşyn
  d.Plastik-çüýşe-gaýtadan işleýän maşyn
  e.Plastik-çüýşe-gaýtadan işleýän maşyn
  f.Plastik-çüýşe-gaýtadan işleýän maşyn

  Klassifikasiýa

  Haýwan çüýşesini gaýtadan işlemek liniýasynyň iki görnüşi, sowuk ýuwmagyň we gyzgyn ýuwmagyň görnüşi bar.

  Sowuk ýuwmak - Adyndan görnüşi ýaly, ýuwmak üçin ulanylýan suw otag temperaturasynda sowuk suwdyr.Enjamyň bahasy birneme pes we taýýar önüm bölekleri plastik ýüp, çotga sim we ş.m. öndürmek üçin ulanylyp bilner.

  Gyzgyn ýuwmak - Sowuk ýuwmak bilen deňeşdirilende, enjamda ýuwujy suwuň temperaturasyny ýokarlandyrmak üçin ýyladyş peji bar we öndürilen flakonlar has arassa, esasanam ýag we güneşli hapa çig mal üçin amatly.Taýýar önümler esasan himiki süýümi gaýtadan işlemek we dokma senagaty üçin ulanylýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň