Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Durnukly öndürijilikli ýokary hilli PP Baler ekiz öndürýän maşyn

Gysga düşündiriş:

Ekiz ekstruding enjamy, ýyladyş, ekstruding, uzalmak we saralmak prosesi arkaly film görnüşindäki ýüp ýasamakdyr.Suwy sowatmak arkaly bir gatlagy iki esse edýär.Bu enjamlara T-die görnüşli ekstruding çyzygy hem diýilýär.Iki gatly goşa ýasamak üçin plastmassa üfleýji maşyn hem bar.


 • Material: PP
 • Tamamlanan şekil:Tekiz, süýümli
 • Ekstruderiň ululygy:65 & 80 & 90 & 110 & 125 & 140 & 160
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tehniki parametrler

  Görnüşi

  KHSJ-E65

  KHSJ-E80

  KHSJ-E90

  KHSJ-E110

  KHSJ-E125

  KHSJ-E140

  KHSJ-E160

  Buraw diametri (mm)

  65

  80

  90

  110

  125

  140

  160

  Jemi kuwwat (kw)

  75

  85

  97

  106

  114

  123

  142

  Hakyky sarp ediş (kw)

  30

  36

  41

  49

  52

  62

  71

  Önümçilik (kg / sag)

  40-50

  60-80

  80-100

  100-130

  125-140

  135-180

  170-210

  Ölçegleri (m)

  L: 20-25, W: 2-3, H: 2-3

  Ussahananyň ululygyna görä dizaýn edilip bilner.

  Taýýar önümler

  Taýýar ekiz, rafiýa, sim, sutli, sygyr baly ekiz, göz ýaşardyjy film, bölünen film, tekiz ýüplük, sapak we ş.m. ýaly dürli ugurlarda başgaça çagyrylýar. top ýa-da gabyk görnüşinde.Şeýle hem bükülen ekiz ýasamak üçin öwrümler bilen işläp biler.

  a.-tekiz ýüplük-ekstruder
  b.-süýümli-goşa maşyn
  çeňňek-egriji maşyn
  d.-rafiýa-ýüplük öndürýän maşyn
  e.-plastmassa-goşa maşyn

  Haryt wideosy

  Enjamlaryň artykmaçlyklary

  Galyndy plastmassa plýonkalar, gaty plastmassa örtükler, plastmassa granulalary, plastmassa tozy we ş.m. ýaly çig malyň dürli görnüşlerine has gowy uýgunlaşmak üçin enjamlarymyz ýörite işlenip düzüldi, arassa täze material ýa-da gaýtadan işlenen material ulansaňyzam, enjamymyz gowy işläp biler müşderiler tarapyndan talap edilýän standartlara laýyk gelýän ýokary hilli önüm öndürmek.Gaýtadan işlenen materiallaryň ulanylmagy, esasanam sogan we poroşoklaryň ulanylmagy çig malyň bahasyny ep-esli azaldar we müşderileriň girdejisini ýokarlandyrar.Şonuň üçin enjamymyz bütin dünýädäki müşderilerden köp gowy synlary alýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň