Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Biz hakda

 • taryh_img
  1. 15000 m² ussahanasy
  15000 inedördül metr meýdany tutýan LaHhou Kaihui Machinery Co., Ltd., KHMC ýaly gysga, 30 ýyl töweregi taryhy bar.Ondan ozalky Laizhou Çingji plastik enjamlar zawody 1994-nji ýylda esaslandyryldy. Kompaniýa, plastmassa gaýtadan işleýän enjamdan plastmassa önümlerini öndürýän maşynlara çenli doly önümçilik liniýasy bilen plastik ekstruziýa enjamlaryny we kömekçi enjamlary ösdürmäge we öndürmäge ünsi jemledi.
 • taryh_img
  2. 6kw lazer kesiji maşyn
  KHMC ösen önümçilik desgalaryna torna, degirmen, planlaýjy, 6kw lazer kesiji maşyn, 4m plastinka kesiji maşyn, 4m egiriji maşyn, kebşirleýji maşyn we ş.m. girýär. Ösen önümçilik desgalary takyk işlemegi we ýokary hilli önümi kepillendirýär.
 • taryh_img
  3. 4m egirme maşyn
  Hil iň gymmatly zadymyzdyr.Procedurehli amallar üçin enjam dizaýny, gaýtadan işlemek, gurnamak we synag ýaly iň ýokary talap bar.Zawodymyz, umumy önümçilik standartyndan has ýokary enjamyň hiline eýe.Önümçiligiň ergonomika laýyk gelmegini we howpsuz işlemegiň talaplaryna laýyk gelmegini talap edýäris we enjamlary durnukly we çydamly, täsirli we energiýa tygşytlamagy talap edýäris.
 • taryh_img
  4. Nusga otagy
  Häzirki wagtda kompaniýamyzyň esasy önümleri arkan, egirme, sapak, sim, monofilament we gaýyş üçin plastmassa gaýtadan işleýän enjamlar, galyndylary plastmassa döwmek we arassalamak enjamlary, guradyjy enjamlary we ýokardaky önümler üçin degişli kömekçi maşynlary we esbaplary garyşdyrýar.Şol bir wagtyň özünde, amaly tehniki hyzmatlar, çig mal formulasy, enjamlary döwrebaplaşdyrmak we özgertmek ýaly tehniki goldaw berýäris.
 • taryh_img
  5. Gurnama dükany
  Täze önüm öndürmek we adaty maşynlary kämilleşdirmek üçin jogapkär gözleg toparymyz bar.Dürli sebitlerdäki müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda enjamlary ýerli önümçilikde has gowy ýerine ýetirmek üçin gabat gelýän bölekleri sazlap bolýar.
 • taryh_img
  6. 50-den gowrak ýurda eksport edildi
  Gündogar Aziýada, Günorta-Gündogar Aziýada, Günorta Aziýada, Eastakyn Gündogarda, Europeewropada, Afrikada we Latyn Amerikasynda müşderiler bilen KHMC 50-den gowrak ýurda eksport etdi we gowy abraý gazandy.Biziň gözümiz, kompaniýamyzy dünýä belli kärhana öwürmek we maşynlarymyzy dünýäniň çar künjegine satmak.