Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Arkan üçin köp egriji halka öwrümli maşyn

Gysga düşündiriş:

Uzuk ýüplük, monofilament ýüplükleri we tekiz ýüplükleri öňünden öwrüp we täzeden öwrüp bilmek üçin ýüplügi iki esse we öwrümli maşyn.Adatça ýüpi 1 mm-den 3 mm-e öwürmek üçin ulanylýar.Eplenjiniň mukdary 4-den 64-e çenli.Bu enjam, arkan zawodlary üçin iň köp ulanylýan ululykdaky 6 & 8 we 10 dýuým bobbine laýyk gelýär.


 • Funksiýa:Filamenti bükmek üçin, ýüplük ýüplük
 • Arkanyň ululygy:1-3mm
 • Ectionol görkezmesi:s ýa-da z
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tehniki parametrler

  Görnüşi CZ-10/8 CZ-10/12 CZ-10/15 CZ-10/18 CZ-8/16 CZ-8/24 CZ-8/48
  Epleniň ululygy 10inç 10inç 10inç 10inç 8inç 8inç 8inç
  Eplenç Qty 8 sany 12 sany 15 sany 18 sany 16 sany 24 sany 48 sany
  Uzuk ölçegi Φ254 × 38.1㎜ Φ254 × 38.1㎜ Φ254 × 38.1㎜ Φ254 × 38.1㎜ Φ200 × 25.4㎜ Φ200 × 25.4㎜ Φ200 × 25.4㎜
  Tüweleme ugry S ýa-da Z. S ýa-da Z. S ýa-da Z. S ýa-da Z. S ýa-da Z. S ýa-da Z. S ýa-da Z.
  Eplenme tizligi 2500-4000rpm 2500-4000rpm 2500-4000rpm 2500-4000rpm 2500-4000rpm 2500-4000rpm 2500-4000rpm
  Motor 7.5kw 11kw 15kw 18.5kw 11kw 18.5kw 22kw
  Maşynyň ululygy 3000 * 2000 * 2500mm 3500 * 2000 * 2500mm 4000 * 2000 * 2500mm 4500 * 2000 * 2500mm 2500 * 2000 * 2500mm 3500 * 2000 * 2500mm 6000 * 2000 * 2500mm

  Funksiýa

  Halkanyň öwrümi dürli çig mal üçin amatlydyr.Bir gatly süzgüç ýa-da birnäçe filamenti bir hatara öwrüp bilýär, şeýle hem goşa öwrüm arkaly birnäçe ýüp arkan ýasap bilýär.

  a-ring-twister
  b.-halka-öwrümli maşyn
  c.-ring-twister-for-1-3mm-ýüp
  d.-bükülen ýüp-maşyn-1-3mm
  e.-arkan-öwrümli maşyn
  f.-ring-twister-maşyn

  Haryt wideosy

  Has köp saýlaw

  Biziň kompaniýamyz bir basgançakly we iki basgançakly öwrümli maşyn seriýasyny öndürmekde ýöriteleşendir.Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen bir basgançakly we iki basgançakly halka öwrüm maşyn seriýasy, halkanyň diametri 51, 55, 63.5, 75, 90, 100, 125, 140, 150, 165, 200, 254, 305mm aralygynda dürli aýratynlyklara eýe.Maşynlarymyz goşa rulonlaryň, iki taraplaýyn işlemegiň, goşa turbinalaryň we ş.m. gurluş aýratynlyklaryna eýedir we müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda dürli görnüşli üýtgedilen öwrümleri sazlap ýa-da öndürip biler.

  Üstünlikleri

  Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen öwrümli maşyn, sim çyzýan maşyna laýyk gelmek üçin şoňa görä kämilleşdirildi.Tegelek ýüplügi we tekiz ýüplük ýüpüni egmek we goşa öwrmek üçin has amatlydyr.Bükülýän wilka enjamy bilen deňeşdirilende, onuň çykarylyşy has ýokary, şeýlelik bilen önümçilik çykdajylaryny azaldyp, müşderileriň girdejiligini ýokarlandyrýar.Şol bir wagtyň özünde, müşderilerimize amatly bolar ýaly, kompaniýamyz başlangyç zawodlarynda ulanmak üçin amatly 4 sany pyçak, 8 sany pyçak, 12 sany pyçak, 16 sany pyçak kiçi we ýönekeý gurnama modeli öndürdi.Has giňişleýin maglumat we hünärli maslahatlar almak üçin biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň