Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Çotga we süpürgi üçin energiýa tygşytlaýan PP PET monofilament ekstruderi

Gysga düşündiriş:

Bu monofilament maşyn çotga we süpürgi üçin plastmassa filamentleri ýasamakdyr.Diňe täze we gaýtadan işlenen granulalary ulanmak bilen çäklenmän, müşderi üçin önümçilik bahasyny azaltmak üçin gönüden-göni öý haýwanlaryny hem ulanyp biler.Peç we kesiji, süzgüçiň göni bolmagy we zerur uzynlykda ownuk böleklere bölünmegi üçin berilýär.Nagyşlaýjy maşyn, gysylan filament ýasamak üçin hem elýeterlidir.


 • Material:PP PET
 • Tamamlanan şekil:Tegelek, gyrymsy
 • Ekstruderiň ululygy:65 & 80 & 90 & 110 & 125
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tehniki parametrler

  Görnüşi

  SYT-B65

  SYT-B80

  SYT-B90

  SYT-B110

  SYT-B125

  Buraw diametri (mm)

  65

  80

  90

  110

  125

  Jemi kuwwat (kw)

  90

  100

  130

  150

  170

  Hakyky sarp ediş (kw)

  40

  50

  65

  70

  85

  Önümçilik (kg / sag)

  PP

  30-50

  40-70

  60-90

  100-140

  100-140

  PET

  50-70

  80-90

  100-125

  130-160

  160-200

  Ölçegleri (m)

  L: 20-25, W: 2-3, H: 2-3

  Ussahananyň ululygyna görä dizaýn edilip bilner.

  Jemi agram (t)

  7.5

  8.2

  9.6

  10.8

  12.8

  Funksiýa

  Çotga filament önümçilik liniýasy, çotga çotgasy, tüýdük çotgasy, hajathana çotgasy, ýol süpüriji çotga, Ro Christmasdestwo agajynyň sosna iňňesi we ş.m. ýaly her dürli çotgalar we süpürgeler üçin filament ýasamakdyr.

  a.-çotga-fiament-maşyn-1
  b.-çotga-filament maşyn
  çotga-filament-maşyn-2
  çotga-filament-maşyn-3
  e.-çotga-filament-maşyn-4
  f.-çotga-filament-maşyn-6
  g.-monofilament-maşyn-üçin - Täze ýyl agajy-sosna iňňesi

  Haryt wideosy

  Ekstruding böleginiň önümçilik prosesi

  Garyjy guradyjy - Ekstruder - Sowuk suw çüýşesi - Birinji çekiş bölegi - Birinji uzalýan bölek (gyzgyn suw çüýşesi) - Ikinji çekiş bölegi - Ikinji uzalýan bölek (peç) - Şemallar.

  Kömekçi enjamlar

  Peç: Filamentleri has ýumşak we göni edýär
  Kesiji: Örtülen süzgüdi ylalaşylan ownuk böleklere bölüň
  Önümiň görnüşini üýtgetmek we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin has köp kömekçi enjam bar.Dürli önümleriň önümçilik prosesinde azajyk tapawudy bar we dürli kömekçi maşynlary talap edýär.Hakyky ýagdaýa görä maslahat bereris.Maslahat almak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň