Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Effokary netijelilik plastiki gaýtadan işleýän granulýator enjamy

Gysga düşündiriş:

Plastiki granulasiýa maşynyna granulýator hem diýilýär.Galyndy plastmassa plýonkalardan, sumkalardan, plastmassa howdanlardan, plastik oturgyçlardan, çüýşelerden we ş.m. öndürýän plastmassa granulalary / däneleri üçin plastmassa gaýtadan işleýän maşyn, täzelenen granulalar ähli görnüşli plastmassa önümlerini öndürmek üçin ulanylyp bilner.


 • Material:PP PE PA PC PVC PET ABS galyndylary
 • Taýýar önüm:PP PE PA PC PVC PET ABS granulalary / däneleri
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tehniki parametrler

  Görnüşi

  SJ-125 / S.

  SJ-125 / D.

  SJ-150 / D.

  SJ-180 / D.

  SJ-210 / D.

  Buraw ölçegi

  125mm

  125mm / 125mm

  150mm / 125mm

  150mm / 150mm

  210mm / 180mm

  Ekstruder

  Leeke

  Iki gezek

  Iki gezek

  Iki gezek

  Iki gezek

  Esasy hereketlendiriji güýji

  30kw

  22kw

  45kw

  75kw

  110kw

  11kw

  22kw

  30kw

  45kw

  Azaldýan

  200

  200 200

  250 225

  280 250

  325 280

  Süzgüç

  El bilen süzgüç / elektrik süzgüji

  Gidrawlik süzgüç

  Potensial

  3000kg

  3000kg

  5000kg

  8000 kg

  10000 kg

  Maşynyň ululygy

  3000 * 2000 * 1000

  3000 * 2500 * 1500

  3500 * 3500 * 2000

  5000 * 4000 * 2000

  7000 * 5000 * 2000

  Gerekli, awtomatiki ýükleýji, kir ýuwýan maşyn, hereket edýän silos gerek bolsa üpjün edip biler.

  Enjamlar we hyzmatlar

  Plastiki granulasiýa enjamymyz, granulalary ezmek, ýuwmak, eremek, ekstrudirlemek - kesmek - saklamak arkaly ýasamakdyr.Awtomatiki arassalaýyş enjamlary bilen bir hatarda, kompaniýamyz müşderilere transport çykdajylaryny tygşytlamak üçin zawodda özbaşdak arassalanan howuz çözgütleri bilen hem üpjün edip biler.

  a.Plastiki-granulasiýa-maşyn
  b.Plastiki-granulasiýa-maşyn
  c.Plastiki-granulasiýa-maşyn
  d.Plastiki-granulasiýa-maşyn
  e.Plastiki-granulasiýa-maşyn
  f.Plastiki-granulasiýa-maşyn
  g.Plastiki-granulasiýa-maşyn
  h.Plastiki-granulasiýa-maşyn
  i.Plastiki-Granulýasiýa-maşyn

  Haryt wideosy

  Has köp saýlaw

  Şereketimiz, enjamlaryň kuwwaty 2 tonnadan 12 tonna çenli, ýönekeý enjamlardan başlap, müşderileriň köpüsiniň talaplaryny kanagatlandyryp biljek ýokary derejeli maşynlara çenli enjam öndürip biler.Iň amatly çözgüt, müşderiniň çig mal görnüşlerine we önümçilik kuwwatynyň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip we düzülip bilner.

  Bir basgançakly granulýator, iki basgançakly granulýator we üç basgançakly granulýator hökmany.Şol bir wagtyň özünde, enjamlaryň konfigurasiýasy nukdaýnazaryndan keramiki ýyladyş, guýma alýumin ýyladyş, elektromagnit energiýa tygşytlaýjy ýyladyş hökmanydyr;elektrik ekrany çalşyjy, gidrawliki bir ekranly ekran çalşyjy we gidrawliki üznüksiz ekran çalşyjy hökmanydyr.Awtomatiki iýmitlendirmek, akylly temperatura gözegçiligi, awtomatiki basyşy duýýan şlak akmagy (hapalar), awtomatiki suw aýlanyşyny sowatmak, awtomatiki material saklamak we beýleki funksiýalar, ýokary derejeli awtomatlaşdyryş bilen müşderilere önümçiligi we netijeliligi ýokarlandyrmaga kömek edýär.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň