Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Çykdajyly M görnüşi 3/4 Çyzykly ýüpi öwrümli maşyn

Gysga düşündiriş:

M görnüşli ýüpi bükýän enjamlar 3 ýa-da 4 setirde 3-40 mm arkan ýasamakdyr.Dürli ululykdaky ýüpleri ýasamak üçin dürli modeller bar.Maşynyň ululygy taýýar önümleriň we çig malyň ululygyna görä düzülip bilner.


 • Funksiýa:Arkan burmak üçin
 • Maşynyň ululygy:M33 & M44 & M55 & M66 & M77 & M88
 • Ectionol görkezmesi:s ýa-da z
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tehniki parametrler

  Model

  M88

  M77

  M66

  M55

  M44

  M33

  Tizlik

  300r / min

  320r / min

  350r / min

  420r / min

  620r / min

  900r / min

  Arkan diametri

  32-40mm

  26-32mm

  20-26mm

  14 -20mm

  8 -14mm

  3 -8mm

  Ectionol

  s / z

  s / z

  s / z

  s / z

  s / z

  s / z

  Motor güýji

  30KW-6

  22KW-6

  18.5KW-6

  7.5KW-6

  5.5KW-4

  4KW-4

  Ölçegi (m)

  14 * 2.1 * 2.1

  12 * 2.1 * 2.1

  9.2 * 2.1 * 2.1

  7.8 * 2 * 2

  5.2 * 1.9 * 1.9

  4.2 * 1.9 * 1.9

  Çykyş (t / gün)

  2.5-3

  1.8-2.5

  1.3-1.8

  1-1.3

  0.8-1

  0.2-0.8

  Funksiýa

  Bu enjam, plastmassa monofilament ýüp, plastmas tekiz ýüp, danin ýüp, neýlon ýüp, film ýüpi, jüt ýüp, pagta ýüp, kenep ýüpi we ş.m. ýaly dürli materiallar bilen arkan ýasamak üçin amatlydyr. ownuk rulonlara ýüpler.

  a.-öwrümli ýüp ýasaýjy maşyn
  b.-arkan-egriji maşyn
  çeňňek
  d.-plastmassa ýüp öndürýän maşyn
  e.-öwrümli ýüp ýasaýjy maşyn
  f.-jut-ýüp ýasaýjy maşyn
  g.-pagta ýüp öndürýän maşyn

  Haryt wideosy

  Tehniki kämilleşdiriş

  Bu enjam, arkan ýasaýan maşynlary geçmişde ýeke öwrüm we ýeke-täk süýşmek prosesi bilen çalyşýar.Zerur çykdajylary ep-esli azaldýan şol bir enjamda bükmek we sürmek tamamlanýar.

  Enjamlar ýokary tizlikli aýlanýan maşyn bolansoň, kompaniýamyz tarapyndan öndürilen ýüp öndürýän maşyn induksiýa gapysy bilen enjamlaşdyryldy.Gapylar wyklýuçateller.Gapy açylanda, maşyn işlemegini bes edýär;gapy ýapylanda, maşyn awtomatiki işlemegini dowam etdirýär.Bu, işçileriň nädogry işlemegi sebäpli bolup biljek şikeslerden netijeli saplanýar we howpsuzlyk tehniki görkezijilerine laýyk gelýär.

  Bir öwrümiň we egrilen ýüpüň öwrüm derejesi sazlanyp bilner, egremiň berkligi hem sazlanyp bilner.Şonuň üçin bu enjam dürli ahyrky müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp biler.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň